Makkelijk en snel bestellen?

Klik hier om naar onze nieuwe webshop te gaan. 
ATEX EXPLOSIE VEILIGE PORTOFOONS
ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen  
 

Inleiding ATEX richtlijn

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar  ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn is van kracht geworden op 1 maart 1996. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast  gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Sinds 1989 heeft het bedrijfsleven al te maken met een Europese Kaderrichtlijn 89/391/EEG genaamd: �Veiligheid en gezondheid van  werknemers op het werk�. In 1999 is deze kaderrichtlijn aangevuld  met de 15e richtlijn �Bescherming van werknemers die door explosieve  atmosferen gevaar lopen� (1999/92/EG). Deze richtlijn staat beter bekend als ATEX 137.

En is de productrichtlijn 94/9/EG �Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen� toegevoegd. Deze laatste wordt veelal aangeduid als ATEX 95.

Tezamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX 95 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

 
Maximale uitzend vermogen is begrensd op 1 Watt
   
Leverbare Types  Orgineel Motorola nummer Prijs per stuk Excl BTW  Euro:
5 Tone    
GP340 Ex VHF MDH25KDC9AN3AEA 950.00
GP340 Ex UHF MDH25RDC9AN3AEA 950.00
GP380 Ex VHF MDH25KDH9AN6AEA 1,100.00
GP380 Ex UHF MDH25RDH9AN6AEA 1,100.00
MPT    
GP680 Ex VHF MDH25KDH9CK6AEA 1,600.00
GP680 Ex UHF MDH25RDH9CK6AEA 1,600.00
SmartZone    
GP580 Ex VHF MDH25KDH9GC6AEA 1,700.00
GP580 Ex UHF MDH25RDH9GC6AEA 1,700.00
     

 
Partno. Description ATEX Accessories GP series Prijs per stuk Excl BTW  Euro:
   
   
GMLN1108 Adapter 12-Pin Hirose Connector � 199
EDN7702 PTT Headset w.Ambient Sound Reception 12-Pin Hirose Connector � 599
ELN4640 Multi PTT Light Weight Headset "comfort" 12 PIN Hirose Connector � 399
GMLN1114 PTT Headset w. Ambient Sound Reception Waris Connector � 599
GMLN1117 Multi PTT Light Weight Headset "comfort" waris connector � 399
   
   
GMLN1112 Soft leather case GP380/580/680 � 11
GMLN1113 Soft leather case GP340 � 11
GMLN1110 Heavy Duty Leather Case GP380/580/680 � 28
GMLN1111 Heavy Duty Leather Case GP340 � 25
   
   
GMMN1111 Remote speaker microphone � 172
   
   
NNTN5510 High capacity LiIon battery � 189
 

E-Mail voor vragen aan D.D.S. Electronics .
(C) 2008 DDS Electronics Europe BV  Alle rechten voorbehouden.  
( TUSSENTIJDSE PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN )